อภิชิต ฤทธิกูล

อภิชิต ฤทธิกูล
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา

ประวัติ

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงาน
  • วิจัยร่วมเรื่องการจัดการความเสี่ยงภัยน้ำท่วมแบบมีส่วนร่วม : เพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศกรณีศึกษาจากเหตุการณ์อุทกภัยบ้านไผ่
  • จัดทำกราฟฟิกอัตโนมัติโดยใช้ฐานข้อมูลผิวพื้นกรมอุตุนิยมวิทยา
  • จัดทำกราฟฟิกอัตโนมัติจากข่าวการตรวจอากาศการบิน(METAR)

OSGeo Thailand Chapter

OSGeo in Thailand aim to promote, distribute and develop free open source program for Geoinformatics in order to create the use for country development in many ways
contact : [email protected]

Contact & Support

i-bitz company limited (Headquarter)
Capital Mansion Executive Living Suites
1371 Phaholyothin Rd. Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Contact : +662 278 7913
E-mail : [email protected]
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)

Venues Area

Khon Kaen University Science Park
Khon Kaen University Science Park,
123 Moo 16, Kalapapruek Rd, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40002
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)