ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย

ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญ :
» เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
» แบบจำลองเชิงพื้นที่
» การศึกษาเมืองเชิงพลวัติ
» ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
» การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

OSGeo Thailand Chapter

OSGeo in Thailand aim to promote, distribute and develop free open source program for Geoinformatics in order to create the use for country development in many ways
contact : [email protected]

Contact & Support

i-bitz company limited (Headquarter)
Capital Mansion Executive Living Suites
1371 Phaholyothin Rd. Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Contact : +662 278 7913
E-mail : [email protected]
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)

Venues Area

Khon Kaen University Science Park
Khon Kaen University Science Park,
123 Moo 16, Kalapapruek Rd, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40002
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)