ปภาวี ตั้งดวงดี

ปภาวี ตั้งดวงดี
Data processing officer, MEA

ประวัติการศึกษา

  • 2554 ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2555 นักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการ USA Cultural Care Aupair
  • 2560 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2556 – ปัจุบัน นักประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง

  • GIS Desktop Application System Administration
  • GIS Desktop Application Trainer/Speaker
  • GIS MAP API Administration

OSGeo Thailand Chapter

OSGeo in Thailand aim to promote, distribute and develop free open source program for Geoinformatics in order to create the use for country development in many ways
contact : [email protected]

Contact & Support

i-bitz company limited (Headquarter)
Capital Mansion Executive Living Suites
1371 Phaholyothin Rd. Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Contact : +662 278 7913
E-mail : [email protected]
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)

Venues Area

Khon Kaen University Science Park
Khon Kaen University Science Park,
123 Moo 16, Kalapapruek Rd, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40002
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)