ศตวรรษ อาหรับ

ศตวรรษ อาหรับ
GIS Analyst and Backend Engineer, i-bitz co.,ltd.
"เรื่องบางอย่างรู้คนเดียวมันไม่สนุก ต้องบอกต่อให้คนอื่นรู้ด้วย และให้คนเหล่านั้นนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อ"

จากประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Automatic การจัดทำฐานข้อมูล ออกแบบ วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) โดยให้บริการแผนที่ผ่านทางชุดโปรแกรมที่ชื่อว่า “GeoServer” ร่วมกับการออกแบบการแสดงผลแผนที่ (Map Style) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อผลิตแผนที่ออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์เฉพาะเรื่องผ่านทาง Web Application ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะข้อมูลที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องต้องแสดงผลข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานะการณ์นั้น ๆ เพื่อสื่อความหมายให้ประชนเข้าใจง่ายที่สุด

นอกเเหนือจากการดูแลงานด้าน Geoinformatics ซึ่งเป็นภาระกิจหลักแล้ว ยังมีงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีแก่ผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานราชการและเอกชน ในรูปแบบของ GIS Training&Worshop และกิจกรรม One day sharing UNI project แก่นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกด้วย ภายใต้ GISBuildup Training Center

จากความรู้ข้างต้นผมจึงอยากที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้แก่ผู้ที่สนใจขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับงานประชุมครั้งนี้

OSGeo Thailand Chapter

OSGeo in Thailand aim to promote, distribute and develop free open source program for Geoinformatics in order to create the use for country development in many ways
contact : [email protected]

Contact & Support

i-bitz company limited (Headquarter)
Capital Mansion Executive Living Suites
1371 Phaholyothin Rd. Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Contact : +662 278 7913
E-mail : [email protected]
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)

Venues Area

Khon Kaen University Science Park
Khon Kaen University Science Park,
123 Moo 16, Kalapapruek Rd, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40002
Operation : Monday - Friday 09:00 - 17:00 (UTC+7)